Blog

Kącik rodzica

Procedury bezpieczeństwa COVID-19

Procedury bezpieczeństwa  w okresie pandemii COVID-19 na terenie Niepublicznego Przedszkola „Bajeczka” W Tychach I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej

Czytaj więcej ➝
Kącik rodzica

Kształtowanie czynności samoobsługowych

Jak dzieci uczą się czynności samoobsługowych? Warunkiem usamodzielnienia się dziecka jest jego zaradność, a więc umiejętność wykonywania pewnych czynności – głównie samoobsługowych – bez pomocy dorosłych. Jest to wynik rozwijającego się własnego „Ja”, szczególnie w zakresie samokontroli i rosnącej sprawności dziecka. Starsze przedszkolaki reprezentują już taki poziom rozwoju samokontroli, że

Czytaj więcej ➝
Kącik rodzica

Znaczenie zabawki w życiu dziecka

 „Mieć czy być?” – to pytanie zasadne w odniesieniu do dzieciństwa, ponieważ prawa rządzące światem dorosłych znacznie wpływają na kształtowanie świata dzieci. Powszechny konsumpcjonizm i materializm powodują komercjalizację najpiękniejszych lat życia. Nieodłączny atrybut każdego dziecka – zabawka: szmaciana lalka, pluszowy miś zastępowane są drogimi, promowanymi przez media gadżetami. Zabawka w

Czytaj więcej ➝
Kącik rodzica

Przebodźcowanie – to znaczy co?

Z obserwacji  wynika, że dzisiejszy świat nie sprzyja im dobremu samopoczuciu dzieci. Są one permanentnie narażone na nadmiar bodźców, przed którymi nie mogą się ochronić. Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje środowiska, które umożliwia poznanie otoczenia poprzez ruch, dotyk, smak, wzrok, słuch, węch. Tymczasem często dzieci narażone są na nadmierny hałas

Czytaj więcej ➝
Kącik rodzica

Zabawa w czytanie

Natura obdarowała nas niezwykłym darem ogromnej łatwości i radości zapamiętywania informacji od pierwszych dni życia do pięciu, sześciu lat. Nigdy później tempo uczenia się nie będzie już tak duże, jak przed ukończeniem etapu przedszkolnego. Dzieci z roku na rok zwalniają tempo przyswajania informacji i z każdym miesiącem muszą włożyć więcej

Czytaj więcej ➝
Kącik rodzica

Adaptacja dzieci w przedszkolu

Po ukończeniu trzeciego roku życia znaczna liczba dzieci zaczyna uczęszczać do przedszkola. W tym momencie rozpoczyna się dramat zarówno dzieci, jak i dorosłych. Rodzice odprowadzają malca do przedszkola patrząc jak on rozpacza. Są przekonani, że tak trzeba, gdyż malec wiele skorzysta. Jeżeli rozpacz dziecka trwa dłużej, zaczynają mieć wątpliwości, a

Czytaj więcej ➝
Kącik rodzica

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas imprez okolicznościowych, warsztatów, itp. w Niepublicznym Przedszkolu „Bajeczka” W Tychach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Czytaj więcej ➝