Kącik rodzica

Procedury bezpieczeństwa COVID-19

Procedury bezpieczeństwa  w okresie pandemii COVID-19 na terenie Niepublicznego Przedszkola „Bajeczka” W Tychach I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.), Rozporządzenie

Czytaj dalej ➝

Kształtowanie czynności samoobsługowych

Jak dzieci uczą się czynności samoobsługowych? Warunkiem usamodzielnienia się dziecka jest jego zaradność, a więc umiejętność wykonywania pewnych czynności – głównie samoobsługowych – bez pomocy dorosłych. Jest to wynik rozwijającego się własnego „Ja”, szczególnie w zakresie samokontroli i rosnącej sprawności dziecka. Starsze przedszkolaki reprezentują już taki poziom rozwoju samokontroli, że można i trzeba kształtować poczucie odpowiedzialności za to, co czynią. Dzieci mają respektować zasady właściwego, poprawnego i dobrego zachowania się w domu, w przedszkolu, w szkole, a także na ulicy i

Czytaj dalej ➝

Znaczenie zabawki w życiu dziecka

 „Mieć czy być?” – to pytanie zasadne w odniesieniu do dzieciństwa, ponieważ prawa rządzące światem dorosłych znacznie wpływają na kształtowanie świata dzieci. Powszechny konsumpcjonizm i materializm powodują komercjalizację najpiękniejszych lat życia. Nieodłączny atrybut każdego dziecka – zabawka: szmaciana lalka, pluszowy miś zastępowane są drogimi, promowanymi przez media gadżetami. Zabawka w dzisiejszych czasach jest narzędziem walki o najmłodszych konsumentów. Producenci wykorzystują  popularność bajek, seriali dla dzieci i wypuszczają na rynek związane z ich tematyką serie zabawek, którym żadne dziecko się nie

Czytaj dalej ➝

Przebodźcowanie – to znaczy co?

Z obserwacji  wynika, że dzisiejszy świat nie sprzyja im dobremu samopoczuciu dzieci. Są one permanentnie narażone na nadmiar bodźców, przed którymi nie mogą się ochronić. Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje środowiska, które umożliwia poznanie otoczenia poprzez ruch, dotyk, smak, wzrok, słuch, węch. Tymczasem często dzieci narażone są na nadmierny hałas pochodzący od stale grającego telewizora. Mają za mało ruchu na świeżym powietrzu, za dużo kontaktu ze światem wirtualnym, a za mało z realnym. Dla wielu rodziców włączenie telewizora jest najprostszą

Czytaj dalej ➝

Zabawa w czytanie

Natura obdarowała nas niezwykłym darem ogromnej łatwości i radości zapamiętywania informacji od pierwszych dni życia do pięciu, sześciu lat. Nigdy później tempo uczenia się nie będzie już tak duże, jak przed ukończeniem etapu przedszkolnego. Dzieci z roku na rok zwalniają tempo przyswajania informacji i z każdym miesiącem muszą włożyć więcej wysiłku, by nauczyć się czegoś nowego. Benjamin S. Bloom z uniwersytetu w Chicago przeprowadził badania dotyczące ogólnej zdolności uczenia się od urodzenia do siedemnastego roku życia. Wykazał, że gwałtowny rozwój intelektualny

Czytaj dalej ➝

Adaptacja dzieci w przedszkolu

Po ukończeniu trzeciego roku życia znaczna liczba dzieci zaczyna uczęszczać do przedszkola. W tym momencie rozpoczyna się dramat zarówno dzieci, jak i dorosłych. Rodzice odprowadzają malca do przedszkola patrząc jak on rozpacza. Są przekonani, że tak trzeba, gdyż malec wiele skorzysta. Jeżeli rozpacz dziecka trwa dłużej, zaczynają mieć wątpliwości, a nawet rezygnują z posłania dzieci do przedszkola. W jaki sposób zatem zmniejszyć dramat przystosowania dziecka do przedszkola? Otóż przedszkole to dla każdego dziecka wyzwanie i ważna zmiana w dotychczasowym życiu.

Czytaj dalej ➝

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas imprez okolicznościowych, warsztatów, itp. w Niepublicznym Przedszkolu „Bajeczka” W Tychach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69). 3.

Czytaj dalej ➝