O nas

Witamy na stronie przedszkola „Bajeczka”

Nauka poprzez zabawę

Jedną z najbardziej skutecznych form nauki, jest ta forma, która w sposób aktywny wykorzystuje elementy zabawy. Dlatego tak ważne jest w naszym przedszkolu, aby dzieci mogły korzystać z różnego typu gier i zabaw aktywizujących, które są formą rozrywki, jednocześnie dbają o rozwój w różnych obszarach ważnych dla funkcjonowania dziecka.

Organizacja pracy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupach przedszkolnych oparte są na ramowym rozkładzie dnia, przygotowanym na podstawie obowiązujacej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

W naszym przedszkolu funkcjonuje 5 grup:

Współpraca z rodzicami

Nasi wychowawcy wiedzą, że o jakości pracy przedszkola decyduje jakość współpracy nauczycieli i rodziców.

Podstawową formą współpracy naszego przedszkola z domem rodzinnym dziecka jest dobry przepływ informacji na drodze rodzic-nauczyciel. Bezpośredni kontakt pozwala na wzajemne poznanie się i zrozumienie wzajemnych potrzeb, oczekiwań i problemów wobec siebie nawzajem. Żadna inna metoda nie zastąpi stałego kontaktu i rozmów.

Angażowanie rodziców  jest niezbędnym i bardzo ważnym warunkiem powodzenia procesu edukacyjnego.

Nauczyciele z pasji

Nauczyciel przedszkola powinien znać charakterystykę rozwoju psychospołecznego dziecka w poszczególnych fazach i wieku jego życia. Do zadań nauczyciela edukacji przedszkolnej należy: