O nas

Witamy na stronie przedszkola „Bajeczka”

Nauka poprzez zabawę

Jedną z najbardziej skutecznych form nauki, jest ta forma, która w sposób aktywny wykorzystuje elementy zabawy. Dlatego tak ważne jest w naszym przedszkolu, aby dzieci mogły korzystać z różnego typu gier i zabaw aktywizujących, które są formą rozrywki, jednocześnie dbają o rozwój w różnych obszarach ważnych dla funkcjonowania dziecka.

Organizacja pracy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupach przedszkolnych oparte są na ramowym rozkładzie dnia, przygotowanym na podstawie obowiązujacej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

W naszym przedszkolu funkcjonuje 5 grup:

  • Grupa I - Niedźwiadki - to dzieci 2,5 letnie
  • Grupa II - Zajączki - to dzieci 3 letnie
  • Grupa III- Jeżyki - to dzieci 4 letnie
  • Grupa IV - Wiewiórki - to dzieci 5 letnie
  • Grupa V - Sowy - to dzieci 6 letnie

Współpraca z rodzicami

Nasi wychowawcy wiedzą, że o jakości pracy przedszkola decyduje jakość współpracy nauczycieli i rodziców.

Podstawową formą współpracy naszego przedszkola z domem rodzinnym dziecka jest dobry przepływ informacji na drodze rodzic-nauczyciel. Bezpośredni kontakt pozwala na wzajemne poznanie się i zrozumienie wzajemnych potrzeb, oczekiwań i problemów wobec siebie nawzajem. Żadna inna metoda nie zastąpi stałego kontaktu i rozmów.

Angażowanie rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola jest niezbędnym i bardzo ważnym warunkiem powodzenia procesu edukacyjnego.

Nauczyciele z pasją

Nauczyciel przedszkola powinien znać charakterystykę rozwoju psychospołecznego dziecka w poszczególnych fazach i wieku jego życia. Do zadań nauczyciela edukacji przedszkolnej należy:
  • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole
  • rozwijanie u dziecka tzw. dojrzałości szkolnej dotyczącą sfery umysłowej, fizycznej, emocjonalnej i społecznej
  • czuwanie nad prawidłowym rozwojem każdego dziecka