Poznaj

Program

przedszkola Bajeczka

Zabawa

to podstawa!

W naszym przedszkolu wiemy jak ważny jest rozwój talentów i zainteresowań, dlatego też proponujemy Drogi Rodzicu, abyś zapoznał się z ofertą zajęć, na które może uczęszczać Twoje dziecko w naszej placówce.

Zajęcia teatralne

To forma aktywności, dzięki której Twoje dziecko może łączyć wszystkie typy ekspresji dziecięcej – muzycznej, plastycznej, ruchowej, słownej – w jednym miejscu. Wprowadzanie dzieci poprzez zabawy teatralne w świat sztuki przynosi wiele korzyści – rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, uwrażliwia na potrzeby innych, kształtuje osobowość dziecka oraz postaw jakie przyjmuje, a także pomaga w rozładowaniu nagromadzonych emocji.

Zajęcia w czwartki:

 • od 13:00 do 13:30
 • od 13:30 do 14:00

Hipoterapia

W każdą środę lub inny dzień tygodnia (ze względu na złą pogodę ) zapraszamy wszystkie dzieci na jazdę na kucykach.

Definicja – co to jest hipoterapia?

Ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia. Hipoterapia stanowi jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej.

Uniwersalność metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym.

Oddziaływanie hipoterapii

Dogoterapia

Dwa razy w miesiącu ( w drugi i czwarty czwartek miesiąca).

Istotą dogoterapii jest nawiązanie łączności przy pomocy bliskiego, dotykowego kontaktu między osobą a psem terapeutą. Ta forma terapii kontaktowej pozwala na wieloprofilowe usprawnianie rozwoju:

 • ruchowego,
 • intelektualnego,
 • emocjonalnego,
 • społecznego.

Zwierzęta oddziałują na zmysł wzroku, słuchu, dotyku i węchu.

Cele dogoterapii:

 • doskonalenie sprawności ruchowej,
 • wyzwalanie spontanicznej aktywności pacjenta,
 • rozwijanie umiejętności lokomotorycznych,
 • wielopłaszczyznowe oddziaływanie psa na zmysły pacjenta tj.: wzrok, słuch, dotyk, węch,
 • ćwiczenie koncentracji uwagi,
 • wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego,
 • poznawanie i wypowiadanie prostych komend np. „siad” „waruj”,itp
 • kształtowanie pozytywnych emocji pacjenta w kontakcie z psem,
 • relaksacja, wyciszanie emocji.

Zajęcia taneczne

To zabawowa forma aktywności, mająca szereg zalet –  takich jak: likwidowanie źródeł napięć i stresu, odprężenie, relaksacja. Zajęcia wpływają korzystnie na postawę ciała, poczucie własnej wartości oraz samoocenę dziecka.

Dzięki zajęciom dziecko rozwija swoją inwencję twórczą oraz kształtuje cechy charakteru takie jak: cierpliwość, wytrwałość, dążenie do celu. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, która pobudzi dziecko do rozwijania talentów muzyczno-ruchowych oraz umiejętności współpracy w grupie.

Zajęcia taneczne:

 • wtorek (od 12:15 do 12:45) – grupa I

 • wtorek (od 12:45 do 13:15) – grupa II

 • wtorek  (od 13:15 do 13:45) – grupa III 

 • wtorek (od 13:45 do 14:15 ) – grupa IV
zajecia-taneczne

Angielski

To bardzo popularna forma zajęć dla malucha. Pozwala dziecku na oswojenie się z językiem obcym, co niewątpliwie przekłada się na późniejszą edukację w tej sferze. Zajęcia prowadzone są w przyjazny sposób, w formie zabawy. Dziecko dzięki nim w naturalny sposób przyswaja słówka, zwroty i umiejętności, które później chętnie wykorzystuje w codziennym życiu.

Język angielski odbywa się dwa razy w tygodniu dla każdej grupy wiekowej.

Rytmika

Są to zajęcia głównie opierające się na zabawie przy muzyce, śpiewie, grze na instrumentach. Ma niezwykle istotny wpływ na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, ponieważ rozwija nie tylko wrażliwość estetyczną i poczucie rytmu, ale także wspiera poprawną postawę ciała dziecka od najmłodszych lat.

Dzięki zajęciom dzieci potrafią reagować ruchem na zmianę dynamiki i rytmu muzyki, interpretować jej treść oraz odtwarzać rytm. Rozwijają także muzyczną wyobraźnię oraz inwencję twórczą.

Zajęcia z rytmiki:

 • poniedziałek ( )

Ceramika

Celem zajęć ceramicznych jest dostarczenie dzieciom przyjemności, jakiej doświadczają podczas zabawy z gliną i innych działań twórczych. Praca z gliną stwarza możliwości odreagowania emocji (jest doskonałą formą arteterapii), rozwija koordynację wzrokowo-ruchową oraz poprzez pracę dłoni (motoryka mała) przygotowuje grafomotorycznie dziecko w okresie wczesnoszkolnym. Zmusza do wysiłku fizycznego, ale też umysłowego. Jest twórcza i kształcąca, zachęca do samodzielnego i kreatywnego działania. Zajęcia pozwalają uwierzyć w siebie, poczuć się wartościowym i potrzebnym oraz odkryć talenty i zdolności artystyczne.

Zajęcia z ceramiki:

 • środa (od 14:20 do 14:40) – grupa młodsza
 • środa (od 14:40 do 15:10) – grupa starsza

Przedszkoliada

Drużyna Kangura – zajęcia ruchowe

 • poniedziałek (od 12:30 do 13:00) – grupa I
 • poniedziałek (od 13:00 do 13:30) – grupa II
 • poniedziałek (od 13:30 do 14:00) – grupa III
 • poniedziałek (od 14:00 do 14:30) – grupa IV

Szachy

Zajęcia szachowe:

 • piątek ( od 14:15 do 14:45)

Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Rozpoczęcie nauki gry   w szachy już w przedszkolu wpływa wszechstronnie na rozwój dzieci. Szachy są specyficznym narzędziem doskonalenia umysłu, gdyż dzieci, grając w tę grę, nie zdają sobie sprawy, że jednocześnie ćwiczą intelekt. A jak to się odbywa? Przede wszystkim dziecko musi przestrzegać określonych zasad, przy jednoczesnym rozwiązywaniu problemów, które czyhają na szachownicy. Przetwarzając samodzielnie elementy wiedzy o taktyce, ma za zadanie scalić je i wymyślić skuteczne rozwiązanie w dążeniu do ogrania przeciwnika. Ważnym aspektem gry jest też ćwiczenie kreatywności, gdyż to rozwiązania kreowane przez dziecko, za które bierze ono odpowiedzialność, stają się podstawą do rozegrania partii szachowej. Na bezmyślne naśladowanie czy odtwarzanie wzorców nie ma miejsca, a takie zachowanie jest z góry skazane na niepowodzenie.