Poznaj

Program

przedszkola Bajeczka

Zabawa

to podstawa!

W naszym przedszkolu wiemy jak ważny jest rozwój talentów i zainteresowań, dlatego też proponujemy Drogi Rodzicu, abyś zapoznał się z ofertą zajęć, na które może uczęszczać Twoje dziecko w naszej placówce.

Zajęcia teatralne

To forma aktywności, dzięki której Twoje dziecko może łączyć wszystkie typy ekspresji dziecięcej – muzycznej, plastycznej, ruchowej, słownej – w jednym miejscu. Wprowadzanie dzieci poprzez zabawy teatralne w świat sztuki przynosi wiele korzyści – rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, uwrażliwia na potrzeby innych, kształtuje osobowość dziecka oraz postaw jakie przyjmuje, a także pomaga w rozładowaniu nagromadzonych emocji.

Zajęcia w piątek:

 • od 12:30 do 13:00
 • od 13:00 do 13:30

Hipoterapia

W każdą środę lub inny dzień tygodnia(ze względu na złą pogodę) zapraszamy wszystkie dzieci na jazdę na kucykach.

Definicja – co to jest hipoterapia?

Ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia. Hipoterapia stanowi jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej.

Uniwersalność metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym.

Oddziaływanie hipoterapii

 • Kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca ruchu miednicy podczas chodu.
 • Normalizacja napięcia mięśniowego.
 • Doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu.
 • Stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego.
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości.
 • Zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.
 • Rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych.

Dogoterapia

Zajęcia odbywają się w drugi i czwarty czwartek miesiąca. 

Istotą dogoterapii jest nawiązanie łączności przy pomocy bliskiego, dotykowego kontaktu między osobą a psem terapeutą. Ta forma terapii kontaktowej pozwala na wieloprofilowe usprawnianie rozwoju:

 • ruchowego,
 • intelektualnego,
 • emocjonalnego,
 • społecznego.

Zwierzęta oddziałują na zmysł wzroku, słuchu, dotyku i węchu.

Cele dogoterapii:

 • doskonalenie sprawności ruchowej,
 • wyzwalanie spontanicznej aktywności pacjenta,
 • rozwijanie umiejętności lokomotorycznych,
 • wielopłaszczyznowe oddziaływanie psa na zmysły pacjenta tj.: wzrok, słuch, dotyk, węch,
 • ćwiczenie koncentracji uwagi,
 • wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego,
 • poznawanie i wypowiadanie prostych komend np. „siad” „waruj”,itp
 • kształtowanie pozytywnych emocji pacjenta w kontakcie z psem,
 • relaksacja, wyciszanie emocji.

Zajęcia taneczne

To zabawowa forma aktywności, mająca szereg zalet –  takich jak: likwidowanie źródeł napięć i stresu, odprężenie, relaksacja. Zajęcia wpływają korzystnie na postawę ciała, poczucie własnej wartości oraz samoocenę dziecka.

Dzięki zajęciom dziecko rozwija swoją inwencję twórczą oraz kształtuje cechy charakteru takie jak: cierpliwość, wytrwałość, dążenie do celu. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, która pobudzi dziecko do rozwijania talentów muzyczno-ruchowych oraz umiejętności współpracy w grupie.

Zajęcia taneczne:

 • poniedziałek (od 12:30 do 13:00) – grupa I

 • poniedziałek (od 13:00 do 13:30) – grupa II

 • poniedziałek (od 13:30 do 14:00) – grupa III 

zajecia-taneczne

Angielski

To bardzo popularna forma zajęć dla malucha. Pozwala dziecku na oswojenie się z językiem obcym, co niewątpliwie przekłada się na późniejszą edukację w tej sferze. Zajęcia prowadzone są w przyjazny sposób, w formie zabawy. Dziecko dzięki nim w naturalny sposób przyswaja słówka, zwroty i umiejętności, które później chętnie wykorzystuje w codziennym życiu.

Język angielski:

 • wtorek (od 9.15 do 9.45) – Sowy

 • wtorek (od 9.50  do 10.10) – Wiewiórki 

 • wtorek (od 10.15 do 10:35) – Niedźwiadki 

 • wtorek (od 10.40 do 11:00) – Zajączki 
 • wtorek (od 11.00 do 11:30) – Jeżyki 

Rytmika

Są to zajęcia głównie opierające się na zabawie przy muzyce, śpiewie, grze na instrumentach. Ma niezwykle istotny wpływ na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, ponieważ rozwija nie tylko wrażliwość estetyczną i poczucie rytmu, ale także wspiera poprawną postawę ciała dziecka od najmłodszych lat.

Dzięki zajęciom dzieci potrafią reagować ruchem na zmianę dynamiki i rytmu muzyki, interpretować jej treść oraz odtwarzać rytm. Rozwijają także muzyczną wyobraźnię oraz inwencję twórczą.

 

Inteliguś

Zabawa Nauka Terapia Rozwój

Kreatywne zajecia nauki czytania i matematyki prowadzone w formie zabawy, opracowane na założeniach Metody Krakowskiej i Systemu Numicon.

 • Zajęcia wspomagają indywidualny rozwój dziecka w różnych sferach i na poszczególnych etapach rozwoju.
 • Uczą czytać sylabami i rozwijają umiejetnosci matematyczne
 • Stymulują wszystkie funkcje poznawcze, poprawę pamięci, uwagi i koncentracji.
 • Wzmacniają poczucie pewności siebie i samooceny.
 • Zapewniają doskonały start w szkole.

DLACZEGO WARTO UCZYĆ DZIECI WCZEŚNIE CZYTAĆ?

 • nauka czytania jest jednym z podstawowych elementów stymulujących całościowy rozwój dziecka.
 • ułatwia tworzenie systemu językowego.
 • jest podstawowym sposobem w terapii zmierzającej do osiągnięcia prawidłowej artykulacji u dzieci z wadami wymowy.
 • dziecko, które wcześnie opanuje sztukę czytania ma większy zasób słów niż jego nieczytający rówieśnicy,
 • potrafi lepiej koncentrować się na różnorodnych zadaniach,
 • szybko uczy się reguł, umiejętności dokonywania ogólnych operacji umysłowych, takich jak: identyfikowanie, różnicowanie, klasyfikowanie, szeregowanie i dokonywanie kategoryzacji (uznawanych za wskaźniki inteligencji),
 • pozytywnie myśli o sobie i swoich możliwościach.

Wczesna nauka czytania jest umiejętnością bezcenną, mającą ogromny wpływ na rozwój intelektualny, językowy i emocjonalno-społeczny dziecka.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku,

od 8.00 do 9.00.

1 (11) (1)
20211025_083936
20211021_142430

Ceramika

Celem zajęć ceramicznych jest dostarczenie dzieciom przyjemności, jakiej doświadczają podczas zabawy z gliną i innych działań twórczych. Praca z gliną stwarza możliwości odreagowania emocji (jest doskonałą formą arteterapii), rozwija koordynację wzrokowo-ruchową oraz poprzez pracę dłoni (motoryka mała) przygotowuje grafomotorycznie dziecko w okresie wczesnoszkolnym. Zmusza do wysiłku fizycznego, ale też umysłowego. Jest twórcza i kształcąca, zachęca do samodzielnego i kreatywnego działania. Zajęcia pozwalają uwierzyć w siebie, poczuć się wartościowym i potrzebnym oraz odkryć talenty i zdolności artystyczne.

Zajęcia z ceramiki:

 • środa  (od 14:00 do 14:30) – grupa młodsza
 • środa  (od 14:30 do 15:00) – grupa starsza

ZAJĘCIA SPORTOWE PRZEDSZKOLIADA - DRUŻYNA KANGURA

Adresatami programu zajęć Drużyny Kangura w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej Przedszkoliada.pl są dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Program zajęć Drużyny Kangura jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Jest on odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego. Zajęcia są prowadzone przez cały rok przedszkolny, a więc zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi systematyczności wysiłku fizycznego. Spełniony jest też drugi warunek ŚOZ, mianowicie każde zajęcia trwają na tyle długo, aby utrwaliły się korzystne efekty zdrowotne ruchu. Tym samym Przedszkoliada.pl wyrabia u dzieci potrzebę regularnej aktywności fizycznej.

Zajęcia odbywają się :

 • czwartek (od12.30 do 13.00) – grupa I

 • czwartek (od 13.00 do 13:30) – grupa II

 • czwartek (od 13.30 do 14:00) – grupa III 

Szachy

Szachy to wspaniała gra, która ma wiele zalet edukacyjnych. Znakomicie wpływają na rozwój  intelektualny młodego człowieka ucząc go logicznego myślenia, strategii, pobudzając wyobraźnię przestrzenną. Szachy kształtują również osobowość, ucząc odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz waleczności. Grając w szachy poznajemy smak zwycięstwa oraz gorycz porażki.

Dobry szachista to człowiek cierpliwy, którego cechuje znakomita koncentracja. Jego ruchy nie są przypadkowe, a każda decyzja poparta jest głęboką analizą.

Co daje dziecku nauka gry w szachy?
 • Wspiera rozwój logicznego myślenia
 • Jest świetnym treningiem pamięci,
 • Rozwija wyobraźnię oraz abstrakcyjne myślenie,
 • Kształtuje umiejętność przestrzennego myślenia,
 • Rozwija koncentrację
 • Pomaga w nauce przedmiotów ścisłych
Ponadto szachy kształtują takie cechy i umiejętności jak:
 • Samodyscyplina
 • Systematyczność
 • Odpowiedzialność za podjęte decyzje
 • Panowanie nad sobą oraz cierpliwość
 • Radzenie sobie ze stresem i niepowodzeniami.
 • Szacunek do przeciwnika i uczciwe współzawodnictwo. Zajęcia odbywają się:
 • wtorek (od 14:15 do 14:45)