Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia naszego przedszkola, poznaj posiłki, gry i zabawy.

Schodzenie się dzieci

6:30 – 8:45

Zabawy i gry integracyjne w grupie zróżnicowanej wiekowo. Zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne. Zabawy przy muzyce: śpiew, taniec, pląsy. Ćwiczenia poranne. Indywidualne lub grupowe działania wspomagające i korygujące rozwój dziecka, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy dowolne dla pozostałych dzieci. Czynności porządkowe.

Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania

8:45 – 9:00

Śniadanie

9:00

Przekąska

10:00

Nauka i zabawa

9:30 – 11:50

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: zajęcia wychowawczo-edukacyjne, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne; imprezy okolicznościowe. Pobyt na świeżym powietrzu (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach, przy otwartych oknach).  Zajęcia dodatkowe.

Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu

11:50 – 12:00

Obiad

12:00

Nauka i zabawa

12:45 – 13:50

Odpoczynek poobiedni, relaksacja. Spotkanie z literaturą. Gry, zabawy, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Indywidualne lub grupowe działania wspomagające i korygujące rozwój dziecka, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy dowolne dla pozostałych dzieci, w tym: zabawy w kącikach zainteresowań, przy stolikach (gry planszowe, puzzle, memo, mozaika itp.); zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, plastyczno-techniczne; zabawy w ogródku przedszkolnym pobyt na świeżym powietrzu. Zajęcia dodatkowe.

Czynności porządkowe i higieniczne

13:50 – 14:00

Podwieczorek

14:00

Zabawy i gry

14:30 – 17:00

Zabawy i gry integracyjne w grupie zróżnicowanej wiekowo. Spotkanie z literaturą. Zabawy przy muzyce: śpiew, taniec, pląsy. Zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, przy stolikach. Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy ruchowe. Czynności porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

Kanapki

15:30 – 17:00