Aktualności

Aaptacja dzieci w przedszkolu

Po ukończeniu trzeciego roku życia znaczna liczba dzieci zaczyna uczęszczać do przedszkola. W tym momencie rozpoczyna się dramat zarówno dzieci, jak i dorosłych. Rodzice odprowadzają malca do przedszkola patrząc jak on rozpacza. Są przekonani, że tak trzeba, gdyż malec wiele skorzysta. Jeżeli rozpacz dziecka trwa dłużej, zaczynają mieć wątpliwości, a nawet rezygnują z posłania dzieci do przedszkola. W jaki sposób zatem zmniejszyć dramat przystosowania dziecka do przedszkola? Otóż przedszkole to dla każdego dziecka wyzwanie i ważna zmiana w dotychczasowym życiu.

Czytaj dalej ➝

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas imprez okolicznościowych, warsztatów, itp. w Niepublicznym Przedszkolu „Bajeczka” W Tychach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69). 3.

Czytaj dalej ➝